Trzecie: „Używaj poprawnie języka polskiego, kultywuj polską tradycję, obyczaje i zwyczaje”

Trzecie przykazanie z „Dekalogu Patrioty”: „Używaj poprawnie języka polskiego, kultywuj polską tradycję, obyczaje i zwyczaje” może wydawać się mniej ważne niż dwa, o których do tej pory pisaliśmy, ale w rzeczywistości ma niebagatelne znaczenie, gdyż odwołuje się do poczucia jedności naszego narodu i umacniania własnej tożsamości wszystkich Polaków.

3Mikołaj Rej, nazywany często „ojcem polskiej literatury”, w wierszu „Do tego, co czytał” (1562 r.) zawarł wers, który z czasem stał się swoistym manifestem: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Język polski zmieniał się na przestrzeni wieków – ustalano nowe reguły gramatyczne, modyfikowano sposób zapisu poszczególnych słów, część wyrazów przeszła do historii, inne zaś niepostrzeżenie weszły do słownika. Nasza mowa była jednak zawsze świętością i przekazicielką wyższych idei – w szczególności patriotyzmu.

Pod zaborami język polski był najważniejszym nośnikiem kultury, którą nasi przodkowie chcieli zachować i krzewić wśród najmłodszego pokolenia. To także dzięki niemu udało się sprawić, że Polacy uwierzyli, iż stanowią jedność mimo przeciwności losu, co skutkowało ogromnym pietyzmem, z jakim podchodziło się do kwestii własnego języka. Czasy, w których obecnie żyjemy, każą nam podejść w inny sposób do samej mowy, lecz jedno powinno pozostać niezmienne – dbałość o nią.

Mikołaj RejPoprawne używanie języka jest wyrazem świadomości, że mamy do czynienia z czymś spajającym cały nasz naród. Z uwagi na to, iż coraz więcej osób wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, nagminnie zdarzają się sytuacje, w których polskie wyrazy łączy się w bezmyślny sposób z angielskimi. Musimy mieć świadomość, że zapominanie o kulturze własnego języka prowadzi do jego powolnej degradacji i trywializacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Zbyt wielu bohaterów oddało swoje życie za to, byśmy mogli swobodnie porozumiewać się w naszym unikalnym systemie językowym, by teraz istniało ciche przyzwolenie na to, by ktokolwiek – mówiąc dosadnie – bezcześcił ich trud.

Osobną kwestią jest popełnianie błędów ortograficznych i innych przez tych, którzy nadal żyją w naszym kraju. Nie ma ludzi nieomylnych, lecz warto przynajmniej starać się, by sposób, w jaki mówimy, oddawał powagę samego języka i był jak najbardziej poprawny. W końcu bez języka polskiego nie byłoby polskiego narodu – stalibyśmy się tylko pewną grupą ludzi żyjących na danym terenie geograficznym.

Równie dużo uwagi powinniśmy poświęcać tradycji. Jest ona korzeniem, z którego wyrośliśmy i chociażby dlatego należy się jej szacunek. To jednak nie wszystko, gdyż jeszcze ważniejsze jest jej stałe kultywowanie i budowanie na nim poczucia przynależności do narodu. Tradycja nie może stać się pojęciem anachronicznym, ponieważ jest zarazem kontekstem do rozważań na temat naszej przeszłości. Weźmy chociażby tradycję chrześcijańską, która przez całe wieki kształtowała spojrzenie dawnych Polaków na kwestię życia i kultury – związanych z nią jest wiele cyklicznych obrzędów, które porządkują nasze spojrzenie na rok kalendarzowy. Jeszcze lepiej widać tę zależność na przykładzie wydarzeń historycznych, z którymi nierozłącznie związane są obyczajowości z danych epok.

Obecnie nasza kultura niematerialna jest także bogata i różnorodna, bowiem każdy region Polski wytworzył specyficzny ekosystem, w którym obok siebie funkcjonuje żywa pamięć o polskich obyczajach oraz zwyczaje, które są znakami rozpoznawczymi danego miejsca.

Dziś, kiedy internet zapewnia nam nieograniczone wręcz możliwości, mamy doskonałą okazję ku temu, by zgłębiać swoją wiedzę dotyczącą szeroko pojętej polskiej tradycji. Jeśli nie mamy czasu wybrać się do muzeum czy na pokazy rekonstrukcyjne, możemy z łatwością dotrzeć do materiałów online, w których opisywane są nasze dawne zwyczaje, związane chociażby ze słowiańskością, ale także inne – np. tłumaczące, że nie powinno się, idąc za modą, zastępować naszych obrzędów świętami przeniesionymi na zasadzie kalki ze Stanów Zjednoczonych, co widzimy na przykładzie Halloween. Polska kultura zawsze była silnie związana z poszanowaniem własnej zwyczajowości i dumy z tego, że potrafimy być ostoją tradycji w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

plakat-DP.jpg

Plakat z „Dekalogiem Patrioty” znajdziesz pod tym linkiem: http://surgepolonia.pl/product-pol-159-Plakat-patriotyczny-Dekalog-Patrioty.html.

Print Friendly, PDF & Email
  • Udostępnij

  • Pewnie Ci się spodoba:

    O autorze Zobacz wszystkie wpisy autora

    Krzysztof Nowak

    Krzysztof Nowak

    Student filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założyciel bloga muzycznego Muzyka Nowaka, w przeszłości także współpracownik portalu Popkiller oraz redaktor naczelny Kollabo.pl. Zwycięzca konkursu marki odzieżowej House na korespondenta festiwalowego roku 2012.